Wideo Prezentacja

Wideoprezentacja odmiany ES Amaretto


Poniższy film omawia odmiany rzepaku ozimego. Eksperci z EURALIS oprowadzając po poletkach naszej stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania), podsumowują cechy odmian naszych rzepaków, wskazując na ich mocne strony. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi potencjału plonowania, cech morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego EURALIS.

Opis odmiany

Opis odmiany


ES Amaretto to najnowsza hybrydowa (mieszańcowa) odmiana rzepaku ozimego firmy EURALIS. Rzepak ozimy ES Amaretto zarejestrowano w Polsce w 2020 roku, a jego rejestrację poprzedzono trwającymi dwa sezony doświadczeniami, w których ES Amaretto wykazało się ponadprzeciętnym poziomem plonowania zwłaszcza w trudnym roku 2019. To mieszaniec zrestorowany systemu OGURA, które między innymi charakteryzują się wysoką odpornością na osypywanie nasion ze względu na krótszą budowę łuszczyny.

45,4 s.m. nasion


zawartość tłuszczu

9,7%


kwasów omega-3

Cechy jakościowe plonu


Odmiana rzepaku ES Amaretto charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i tolerancją na najgroźniejsze choroby rzepaku ozimego (zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych itp.), a pomimo braku genów specyficznych (jakościowych) odporności, gwarantuje wysoką jakość nasion i szeroko rozumianą zdrowotność roślin. ES Amaretto charakteryzuje się wysoką odpornością na osypywanie nasion między innymi podczas nawalnego deszczu lub gradu dzięki dość krótkiej budowie łuszczyny, a tym samym odporności na warunki fizyczne. ES Amaretto wykazuje bardzo duże zdolności adaptacyjne, a więc plonuje stabilnie w trudnych latach i nieco słabszych stanowiskach.

Plon nasion w rejonach doświadczeń COBORU


Es Amaretto to odmiana zarejestrowana w roku 2020 po dwóch trudnych sezonach wegetacyjnych. Poziom plonowania jest kluczowym kryterium przemawiającym za przydatnością gospodarczą odmiany w danym kraju. Szczególnie dobrze ES Amaretto zaplonowało w roku 2019, w którym średni plon wynosił 45,1 dt/ha, co stanowiło 117% wzorca.

 • 124%

  40,1 dt/ha

 • 108%

  45,2 dt/ha

 • 108%

  45,1 dt/ha

 • 112%

  41,8 dt/ha

 • 111%

  32,5 dt/ha

 • 121%

  34,9 dt/ha


Wysoka roślina


Dojrzewanie średnio wczesne

Morfologia


Rośliny rzepaku ozimego ES Amaretto są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru. Termin dojrzewania rzepaku ES Amaretto określony został jako średnio późny. Rzepak tej odmiany buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę 50 nasion/m2.

Cechy fizjologiczne


wczesny

późny

Restart po zimie

Kwitnienie

Dojrzałość

Cechy agronomiczne


średni / średnio wrażliwy

mocny / odporny

Wczesny wigor

Elongacja Jesienna

Zimotrwałość

Wyleganie

Osypywanie

Phoma

Sclerotinia

Cylindrosporioza

Verticillium

Fazy rozwoju

Rozwój roślin


26.03.2020

Rośliny po nocnych przymrozkach ucierpiały nieznacznie. Brak oznak mrozów na łodygach i w kwiatostanie.

10.04.2020

Rośliny ES Amaretto szybko zregenerowane po głębokich przymrozkach przełomu marca i kwietnia.

22.04.2020

Mimo dokuczającej roślinom suszy uprawa rozwija się dobrze. Trzeci tydzień kwietnia to faza zielonego pąka.

28.04.2020

Rośliny w początku kwitnienia pokazują, że mimo mrozów i suszy zdołały wytworzyć sporą ilość rozgałęzień bocznych, a ujemne temperatury nie zniszczyły kwiatostanów.

Agrotechnika

Klasa gleby: IVa

Termin siewu: 18.08.2019 r.

Obsada: 40 roślin na m2

Suma opadów do 20.05.2020

Luty 2020 13,5 l

Marzec 2020 28,5 l

Kwiecień 2020 0 l

Maj 2020 43,5 l

Agrotechnika


Nawożenie jesienne

Jesienne nawożenie rozpoczęte zostało 29.08.2019 roku. W pierwszym rzędzie plantacja została zasilona azotem i fosforem (Fosforan amonowy typu DAP 18-46) w ilości 205 kg/ha (37kg N/ha, 94,3kg P2O5/ha). Kolejnym stałym nawozem był chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu (Korn-Kali®) w ilości 220 kg/ha (88 kg K2O/ha, 13,2 kg MgO/ha, 8,8 Na2O/ha, 27,5 kg SO3/ha). Zaopatrzenie roślin rzepaku w bor zostało zrealizowane przy okazji przeprowadzenia jesiennego zabiegu insektycydowego. W mieszaninie użyto jako dodatku do cieczy roboczej: siarczanu magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,5 kg/ha, nawozu płynnego RSM® 32% 13 l/ha (5,5 kg N/ha), nawozu Adob Bor 0,8 l/ha (120 g B/ha). Łącznie jesienią zastosowano: 50,5 kg N, 94,3 kg P2O5, 88 kg K2O, 13,6 kg MgO, 28,3 kg SO3/ha, 8,8 kg Na2O/ha oraz 0,12 kg B na hektar.

Zwalczanie chwastów

Oprysk herbicydem wykonano dwa dni po siewie. W mieszaninie zbiornikowej zastosowano nawóz płynny RSM®32 w ilości 19 l/ha (8kg N/ha), który finalnie wliczono do zastosowanej dawki azotu. Do ochrony przed chwastami użyto mieszaniny następujących substancji aktywnych: dimetanamid-P (160 g/ha) + metazachlor (160 g/ha) (Springbok® 0,8l/ha); chlomazon (40 g/ha) (Szabla 480EC 0,083 l/ha).

Ochrona fungicydowa

Poletka odmianowe wysiane zostały jako część doświadczeń hodowlanych, dlatego też podobnie jak na poletkach hodowlanych nie były przeprowadzane zabiegi fungicydowe. Agrotechnika taka pozwala właściwie ocenić podatność odmian na choroby grzybowe (suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, zgniliznę twardzikową). Ponieważ większość fungicydów stosowanych jesienią ma również właściwości regulujące pokrój łanu na poszczególnych odmianach możemy obserwować ich tendencję do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej.

Nawożenie wiosenne

Nawożenie wiosenne rozpoczęto od zasilenia plantacji w siarkę i azot. 18.02.2020 roku podano 130 l/ha RSM®S (43,3 kg N/ha, 12,5 kg SO3/ha), dzień później (19.02.2020 roku) wysiano Saletrosan® 26 w ilości 165 kg/ha (42,9 kg N/ha, 53,6 kg SO3/ha). Nawożenie makroelementowe zakończono 20.02.2020 roku wysiewem 55 kg/ha kizerytu granulowanego (13,75 kg MgO/ha, 27,5 kg SO3/ha). Niewielkie ilości (łącznie ok. 11 kg N/ha) podano jeszcze w formie dodatku to mieszaniny zbiornikowej przy stosowaniu insektycydów wiosną – 3 zabiegi. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: RSM®32 5 l/ha, Adob MN 0,55 l/ha, Adob Cu 0,31 l/ha, Adob Zn 0,31l/ha, Adob Mo 0,04 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: RSM®32 4 l/ha, Adob MN 0,5 l/ha, Adob Cu 0,3 l/ha, Adob Zn 0,3 l/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,2 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 4,0 kg/ha + insektycyd. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: Mocznik® 15 kg/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. Łącznie wiosną zastosowano: 95,5 kg N, 28,8 kg MgO, 96,2 kg SO3/ha, 0,06 kg Zn; 0,15 kg Mn; 0,04 kg Cu; 0,06 kg Mo; 0,16 kg Fe oraz 0,63 kg B na hektar.

Ochrona insektycydowa

Na plantacji rzepaku będącej częścią stacji hodowlanej wykonano łącznie 4 zabiegi ochrony insektycydowej. Jeden jesienią oraz 3 wiosną. Zabiegi te były łączone z odżywianiem roślin wybranymi mikro- i makroskładnikami, wyszczególnionymi w części nawożenie jesienne i nawożenie wiosenne: Zabieg jesienny 14.09.2019: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: cypermetryna (Pyrinex 480 EC 0,4 l/ha) + dodatki. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki.