Wideo Prezentacja

Wideoprezentacja odmiany ES Barocco


Poniższy film omawia odmiany rzepaku ozimego. Eksperci z EURALIS oprowadzając po poletkach naszej stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania), podsumowują cechy odmian naszych rzepaków, wskazując na ich mocne strony. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi potencjału plonowania, cech morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego EURALIS.

Opis odmiany

Opis odmiany


ES Barocco to hybrydowa (mieszańcowa) odmiana rzepaku ozimego firmy EURALIS. Rzepak ozimy ES Barocco zarejestrowano w Polsce w 2017 roku, a rejestracja ta poprzedzona została trwającymi dwa sezony doświadczeniami, w których ES Barocco wykazało się ponadprzeciętnym poziomem plonowania, szczególnie w sezonie 2015/2016. Jest to odmiana uniwersalna, o dobrej zimotrwałości i z przeznaczeniem na rynki Europy Centralnej.

47,4 s.m. nasion


zawartość tłuszczu

9,1%


kwasów omega-3

Cechy jakościowe plonu


Odmiana rzepaku ozimego ES Barocco łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Rzepak ES Barocco to odporność na osypywanie i wyleganie (dzięki krótszej, a zatem odporniejszej budowie łuszczyn) oraz zimotrwałość. Rzepak tej odmiany posiada gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma), czyli gen RLM7, dzięki któremu zainfekowana grzybem roślina w specyficzny sposób zabezpiecza się przed dalszym zarażeniem. Patogeny Phomy atakują liście rzepaku z których przerastają w łodygę. Obecność genu RLM 7 w ES Barocco sprawia, że chora tkanka zostaje odcięta od rośliny produkując wokół zarażonej części nekrotyczy pierścień, który uniemożliwia grzybowi przedostanie się do wiązek przewodzących, a więc dalsze porażenie rzepaku. ES Barocco to również wysokie nasycenie w kwasy tłuszczowe korzystnie wypływające na jakość uzyskanego z rzepaku surowca.

Plon nasion w rejonach doświadczeń COBORU


ES Barocco to nasza propozycja na słabe stanowiska. W suchym roku 2018 w lokalizacjach o najniższym poziomie plonowania ES Barocco zanotował plon na poziomie 130% wzorca. W kolejnym trudnym roku 2019 odmiana ta również zaplonowała znacznie powyżej poziomu wzorca, szczególnie dobrze spisywała się w rejonie Polski północno-zachodniej oraz wschodniej i południowo-wschodniej (nawet 117% wzorca).

 • 117%

  43,8 dt/ha

 • 102%

  42,8 dt/ha

 • 106%

  38,8 dt/ha

 • 111%

  36,3 dt/ha

 • 105%

  34,0 dt/ha

 • 116%

  44,8 dt/ha


Wysoka roślina


Dojrzewanie wczesne

Morfologia


Rośliny rzepaku ozimego ES Barocco są wysokie, z lekką tendencją do wylegania, jednakże ta odmiana w pełni wykorzysta swój potencjał jeśli zastosujemy zabiegi regulacji pokroju łanu. Termin dojrzewania rzepaku ES Barocco określony został jako wczesny. Rzepak ES Barocco buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę 50 nasion/m2.

Cechy fizjologiczne


wczesny

późny

Restart po zimie

Kwitnienie

Dojrzałość

Cechy agronomiczne


średni / średnio wrażliwy

mocny / odporny

Wczesny wigor

Elongacja Jesienna

Zimotrwałość

Wyleganie

Osypywanie

Phoma

Sclerotinia

Cylindrosporioza

Verticillium

Fazy rozwoju

Rozwój roślin


26.03.2020

Nocne przymrozki nie uszkodziły roślin ES Barocco. Uprawa rozwija się dalej bez kłopotów.

10.04.2020

Rośliny ES Barocco szybko odzyskały wigor i rosną bez uszkodzeń związanych z ujemnymi temperaturami. Susza utrudnia ich rozwój, a mimo to rośliny są zielone i rosną szybko.

22.04.2020

W fazie zielonego pąka rośliny wyglądają zdrowo i nie noszą oznak przymrozków i chorób mimo braku ochrony plantacji przed grzybami.

28.04.2020

Rośliny ES Barocco na kwiatostanach pokazują wysoką mrozoodporność. Kwiaty nie uległy uszkodzeniu w wiosennych przymrozkach.

Agrotechnika

Klasa gleby: IVa

Termin siewu: 18.08.2019 r.

Obsada: 40 roślin na m2

Suma opadów do 20.05.2020

Luty 2020 13,5 l

Marzec 2020 28,5 l

Kwiecień 2020 0 l

Maj 2020 43,5 l

Agrotechnika


Nawożenie jesienne

Jesienne nawożenie rozpoczęte zostało 29.08.2019 roku. W pierwszym rzędzie plantacja została zasilona azotem i fosforem (Fosforan amonowy typu DAP 18-46) w ilości 205 kg/ha (37kg N/ha, 94,3kg P2O5/ha). Kolejnym stałym nawozem był chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu (Korn-Kali®) w ilości 220 kg/ha (88 kg K2O/ha, 13,2 kg MgO/ha, 8,8 Na2O/ha, 27,5 kg SO3/ha). Zaopatrzenie roślin rzepaku w bor zostało zrealizowane przy okazji przeprowadzenia jesiennego zabiegu insektycydowego. W mieszaninie użyto jako dodatku do cieczy roboczej: siarczanu magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,5 kg/ha, nawozu płynnego RSM® 32% 13 l/ha (5,5 kg N/ha), nawozu Adob Bor 0,8 l/ha (120 g B/ha). Łącznie jesienią zastosowano: 50,5 kg N, 94,3 kg P2O5, 88 kg K2O, 13,6 kg MgO, 28,3 kg SO3/ha, 8,8 kg Na2O/ha oraz 0,12 kg B na hektar.

Zwalczanie chwastów

Oprysk herbicydem wykonano dwa dni po siewie. W mieszaninie zbiornikowej zastosowano nawóz płynny RSM®32 w ilości 19 l/ha (8kg N/ha), który finalnie wliczono do zastosowanej dawki azotu. Do ochrony przed chwastami użyto mieszaniny następujących substancji aktywnych: dimetanamid-P (160 g/ha) + metazachlor (160 g/ha) (Springbok® 0,8l/ha); chlomazon (40 g/ha) (Szabla 480EC 0,083 l/ha).

Ochrona fungicydowa

Poletka odmianowe wysiane zostały jako część doświadczeń hodowlanych, dlatego też podobnie jak na poletkach hodowlanych nie były przeprowadzane zabiegi fungicydowe. Agrotechnika taka pozwala właściwie ocenić podatność odmian na choroby grzybowe (suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, zgniliznę twardzikową). Ponieważ większość fungicydów stosowanych jesienią ma również właściwości regulujące pokrój łanu na poszczególnych odmianach możemy obserwować ich tendencję do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej.

Nawożenie wiosenne

Nawożenie wiosenne rozpoczęto od zasilenia plantacji w siarkę i azot. 18.02.2020 roku podano 130 l/ha RSM®S (43,3 kg N/ha, 12,5 kg SO3/ha), dzień później (19.02.2020 roku) wysiano Saletrosan® 26 w ilości 165 kg/ha (42,9 kg N/ha, 53,6 kg SO3/ha). Nawożenie makroelementowe zakończono 20.02.2020 roku wysiewem 55 kg/ha kizerytu granulowanego (13,75 kg MgO/ha, 27,5 kg SO3/ha). Niewielkie ilości (łącznie ok. 11 kg N/ha) podano jeszcze w formie dodatku to mieszaniny zbiornikowej przy stosowaniu insektycydów wiosną – 3 zabiegi. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: RSM®32 5 l/ha, Adob MN 0,55 l/ha, Adob Cu 0,31 l/ha, Adob Zn 0,31l/ha, Adob Mo 0,04 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: RSM®32 4 l/ha, Adob MN 0,5 l/ha, Adob Cu 0,3 l/ha, Adob Zn 0,3 l/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,2 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 4,0 kg/ha + insektycyd. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: Mocznik® 15 kg/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. Łącznie wiosną zastosowano: 95,5 kg N, 28,8 kg MgO, 96,2 kg SO3/ha, 0,06 kg Zn; 0,15 kg Mn; 0,04 kg Cu; 0,06 kg Mo; 0,16 kg Fe oraz 0,63 kg B na hektar.

Ochrona insektycydowa

Na plantacji rzepaku będącej częścią stacji hodowlanej wykonano łącznie 4 zabiegi ochrony insektycydowej. Jeden jesienią oraz 3 wiosną. Zabiegi te były łączone z odżywianiem roślin wybranymi mikro- i makroskładnikami, wyszczególnionymi w części nawożenie jesienne i nawożenie wiosenne: Zabieg jesienny 14.09.2019: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: cypermetryna (Pyrinex 480 EC 0,4 l/ha) + dodatki. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki.