Wideo Prezentacja

Wideoprezentacja odmiany ES Fuego


Poniższy film omawia odmiany rzepaku ozimego. Eksperci z EURALIS oprowadzając po poletkach naszej stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania), podsumowują cechy odmian naszych rzepaków, wskazując na ich mocne strony. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi potencjału plonowania, cech morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego EURALIS.

Opis odmiany

Opis odmiany


ES Fuego to odmiana populacyjna (liniowa) rzepaku ozimego EURALIS. Rzepak ozimy ES Fuego zarejestrowano w Polsce w 2019 roku. Nasi hodowcy starannie pracują nad wytwarzaniem nowych linii rzepaków ozimych, czego efektem jest rejestracja ES Fuego – odmiany populacyjnej, która wyhodowana została w polskiej sieci doświadczalnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników. Polska rejestracja stanowi gwarancję wysokiej jakości plonu i stabilności plonowania.

48,2 s.m. nasion


zawartość tłuszczu

8,6%


kwasów omega-3

Cechy jakościowe plonu


ES Fuego dobrze znosi wysoką presję chorób rzepaku ozimego, mimo braku genu specyficznej odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) i w warunkach polowych opiera się presji tego grzyba do samego końca wegetacji. Odmiana rzepaku ozimego ES Fuego jak na odmianę populacyjną (liniową) ma dobry wczesny wigor przy jednoczesnej całkowitej odporności na jesienną elongację szyjki korzeniowej. Dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym może być wysiewane praktycznie na wszystkich rodzajach stanowisk z wyjątkiem tych najbardziej zdegradowanych (gleby w niskiej kulturze).

Plon nasion w rejonach doświadczeń COBORU


Odmiana rzepaku ozimego ES Fuego to propozycja dla wszystkich tych, którzy są wciąż zainteresowani uprawą odmian populacyjnych (liniowych). W doświadczeniach rejestrowych ES Fuego znacznie przewyższyło poziomem plonowania wzorcowe odmiany populacyjne. ES Fuego bardzo dobrze sprawdza się we wszystkich głównych rejonach uprawy rzepaku w Polsce. Średni plon w dwuleciu doświadczeń rejestrowych wynosił 39 dt/ha. W porównaniu do wzorcowych odmian populacyjnych ES Fuego plonuje nawet do 10% wyżej.

 • 101%

  36,6 dt/ha

 • 110%

  38,7 dt/ha

 • 105%

  37,7 dt/ha

 • 100%

  39,1 dt/ha

 • 108%

  36,9 dt/ha

 • 106%

  47,7 dt/ha


Wysoka roślina


Dojrzewanie średnio późne

Morfologia


Rośliny rzepaku ozimego ES Fuego są wysokie, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. Termin dojrzewania rzepaku ozimego ES Fuego został określony jako średniopóźny. Rzepaki populacyjne budują plon na pędzie głównym stąd też norma wysiewu będzie nieco większa niż w przypadku odmian mieszańcowych, w tym przypadku 50-60 nasion/m2.

Cechy fizjologiczne


wczesny

późny

Restart po zimie

Kwitnienie

Dojrzałość

Cechy agronomiczne


średni / średnio wrażliwy

mocny / odporny

Wczesny wigor

Elongacja Jesienna

Zimotrwałość

Wyleganie

Osypywanie

Phoma

Sclerotinia

Cylindrosporioza

Verticillium

Fazy rozwoju

Rozwój roślin


26.03.2020

Uprawy rzepaku nie miały tej wiosny komfortowych warunków do wzrostu. Koniec marca przyniósł suszę i falę głębokich nocnych przymrozków. Na filmach odmiana ES Fuego po kilku nocach z ujemnymi temperaturami.

10.04.2020

Mocny wigor wiosenny mimo suszy spowodował szybką regenerację odmiany rzepaku ES Fuego po przymrozkach.

22.04.2020

W trzeciej dekadzie kwietnia odmiana znajdowała się w fazie zielonego pąka.

28.04.2020

ES Fuego w fazie kwitnienia nie nosi śladów przymrozków i rozwija się bardzo dobrze. Przez cały kwiecień w stacji hodowlanej w Kórniku nie spadł deszcz.

Agrotechnika

Klasa gleby: IVa

Termin siewu: 18.08.2019 r.

Obsada: 40 roślin na m2

Suma opadów do 20.05.2020

Luty 2020 13,5 l

Marzec 2020 28,5 l

Kwiecień 2020 0 l

Maj 2020 43,5 l

Agrotechnika


Nawożenie jesienne

Jesienne nawożenie rozpoczęte zostało 29.08.2019 roku. W pierwszym rzędzie plantacja została zasilona azotem i fosforem (Fosforan amonowy typu DAP 18-46) w ilości 205 kg/ha (37kg N/ha, 94,3kg P2O5/ha). Kolejnym stałym nawozem był chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu (Korn-Kali®) w ilości 220 kg/ha (88 kg K2O/ha, 13,2 kg MgO/ha, 8,8 Na2O/ha, 27,5 kg SO3/ha). Zaopatrzenie roślin rzepaku w bor zostało zrealizowane przy okazji przeprowadzenia jesiennego zabiegu insektycydowego. W mieszaninie użyto jako dodatku do cieczy roboczej: siarczanu magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,5 kg/ha, nawozu płynnego RSM® 32% 13 l/ha (5,5 kg N/ha), nawozu Adob Bor 0,8 l/ha (120 g B/ha). Łącznie jesienią zastosowano: 50,5 kg N, 94,3 kg P2O5, 88 kg K2O, 13,6 kg MgO, 28,3 kg SO3/ha, 8,8 kg Na2O/ha oraz 0,12 kg B na hektar.

Zwalczanie chwastów

Oprysk herbicydem wykonano dwa dni po siewie. W mieszaninie zbiornikowej zastosowano nawóz płynny RSM®32 w ilości 19 l/ha (8kg N/ha), który finalnie wliczono do zastosowanej dawki azotu. Do ochrony przed chwastami użyto mieszaniny następujących substancji aktywnych: dimetanamid-P (160 g/ha) + metazachlor (160 g/ha) (Springbok® 0,8l/ha); chlomazon (40 g/ha) (Szabla 480EC 0,083 l/ha).

Ochrona fungicydowa

Poletka odmianowe wysiane zostały jako część doświadczeń hodowlanych, dlatego też podobnie jak na poletkach hodowlanych nie były przeprowadzane zabiegi fungicydowe. Agrotechnika taka pozwala właściwie ocenić podatność odmian na choroby grzybowe (suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, zgniliznę twardzikową). Ponieważ większość fungicydów stosowanych jesienią ma również właściwości regulujące pokrój łanu na poszczególnych odmianach możemy obserwować ich tendencję do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej.

Nawożenie wiosenne

Nawożenie wiosenne rozpoczęto od zasilenia plantacji w siarkę i azot. 18.02.2020 roku podano 130 l/ha RSM®S (43,3 kg N/ha, 12,5 kg SO3/ha), dzień później (19.02.2020 roku) wysiano Saletrosan® 26 w ilości 165 kg/ha (42,9 kg N/ha, 53,6 kg SO3/ha). Nawożenie makroelementowe zakończono 20.02.2020 roku wysiewem 55 kg/ha kizerytu granulowanego (13,75 kg MgO/ha, 27,5 kg SO3/ha). Niewielkie ilości (łącznie ok. 11 kg N/ha) podano jeszcze w formie dodatku to mieszaniny zbiornikowej przy stosowaniu insektycydów wiosną – 3 zabiegi. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: RSM®32 5 l/ha, Adob MN 0,55 l/ha, Adob Cu 0,31 l/ha, Adob Zn 0,31l/ha, Adob Mo 0,04 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: RSM®32 4 l/ha, Adob MN 0,5 l/ha, Adob Cu 0,3 l/ha, Adob Zn 0,3 l/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,2 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 4,0 kg/ha + insektycyd. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: Mocznik® 15 kg/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. Łącznie wiosną zastosowano: 95,5 kg N, 28,8 kg MgO, 96,2 kg SO3/ha, 0,06 kg Zn; 0,15 kg Mn; 0,04 kg Cu; 0,06 kg Mo; 0,16 kg Fe oraz 0,63 kg B na hektar.

Ochrona insektycydowa

Na plantacji rzepaku będącej częścią stacji hodowlanej wykonano łącznie 4 zabiegi ochrony insektycydowej. Jeden jesienią oraz 3 wiosną. Zabiegi te były łączone z odżywianiem roślin wybranymi mikro- i makroskładnikami, wyszczególnionymi w części nawożenie jesienne i nawożenie wiosenne: Zabieg jesienny 14.09.2019: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: cypermetryna (Pyrinex 480 EC 0,4 l/ha) + dodatki. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki.