Wideo Prezentacja

Wideoprezentacja odmiany ES Imperio


Poniższy film omawia odmiany rzepaku ozimego. Eksperci z EURALIS oprowadzając po poletkach naszej stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania), podsumowują cechy odmian naszych rzepaków, wskazując na ich mocne strony. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi potencjału plonowania, cech morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego EURALIS.

Opis odmiany

Opis odmiany


ES Imperio to hybrydowa (mieszańcowa) odmiana rzepaku ozimego firmy EURALIS. Rzepak ozimy ES Imperio zarejestrowano w Polsce w 2016 roku, a rejestrację poprzedzono trwającymi dwa sezony doświadczeniami, w których ES Imperio uzyskało ponadprzeciętny poziom plonowania. Jest to odmiana uniwersalna, która zarejestrowana została we Francji oraz na większości rynków Europy Centralnej.

47,7 s.m. nasion


zawartość tłuszczu

8,8%


kwasów omega-3

Cechy jakościowe plonu


ES Imperio to połączenie najlepszych cech agronomicznych (odporność na osypywanie i wyleganie) z zimotrwałością, co gwarantuje stabilne plonowanie z zachowaniem wysokiej jakości nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotność roślin. Jest to mieszaniec systemu OGURA, który wykazuje wysoką odporność na osypywanie się nasion ze względu na swoją budowę (krótsze, a więc bardziej odporne na czynniki zewnętrzne łuszczyny). ES Imperio wykazuje również wysokie zdolności adaptacyjne, co wykazują wyniki nawet na słabszych stanowiskach. Z kolei na polach utrzymanych w wysokiej kulturze - wykorzystuje w pełni warunki na nich panujące. Za odporność na suchą zgniliznę kapustnych odpowiada obecność szeregu genów RLM, w tym tego najważniejszego RLM7. Działanie tego genu specyficznej (jakościowej) odporności objawia się odcinaniem chorych tkanek od reszty rośliny i tym samym chroni roślinę przed dalszym porażeniem. ES Imperio cechuje się wysoką mrozoodpornością i zimotrwałością, a dowodem na to jest przetrwanie ciężkiej zimy 2015/2016 i uzyskanie miana odmiany jednej z najlepiej zimujących.

Plon nasion w rejonach doświadczeń COBORU


ES Imperio to najstabilniejsza odmiana rzepaku ozimego uczestnicząca w doświadczeniach PDO. Od momentu rejestracji w roku 2016 w każdym z sezonów doświadczeń plonowała na poziomie ponad 120% wzorca. Ostatnie wyniki (PDO 2019) pokazały, że ES Imperio nadaje się do uprawy praktycznie w każdych warunkach. Najlepiej jednak odmiana ta czuje się w lokalizacjach o glebach dobrych i bardzo dobrych.

 • 124%

  46,4 dt/ha

 • 115%

  48,7 dt/ha

 • 123%

  44,8 dt/ha

 • 124%

  40,6 dt/ha

 • 118%

  38,3 dt/ha

 • 115%

  44,7 dt/ha


Średnio wysoka roślina


Dojrzewanie średnio wczesne

Morfologia


Rośliny rzepaku ozimego ES Imperio są średniowysokie, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co sprzyja przeprowadzeniu zbioru jak i zabiegów ochronnych. Termin dojrzewania rzepaku ES Imperio określony został jako średniowczesny. Rzepak tej odmiany buduje swój plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać górnej zalecanej normy, która wynosi 50 nasion/m2.

Cechy fizjologiczne


slabo

mocno

Restart po zimie

Kwitnienie

Dojrzałość

Cechy agronomiczne


średni / średnio wrażliwy

mocny / odporny

Wczesny wigor

Elongacja Jesienna

Zimotrwałość

Wyleganie

Osypywanie

Phoma

Sclerotinia

Cylindrosporioza

Verticillium

Fazy rozwoju

Rozwój roślin


26.03.2020

Nocne przymrozki nie wyrządziły szkód w uprawie rzepaku ES Imperio. Mimo utrzymujących się wiele nocy pod rząd ujemnych temperatur uprawa nie nosi śladów przymrozków na łodygach i pąkach kwiatów.

10.04.2020

Dzięki zdolności do szybkiej regeneracji po przymrozkach - wybitnej mrozoodporności - uprawa rzepaku ES Imperio szybko zregenerowała się po mrozach i pnie się w górę.

22.04.2020

Rzepak wchodzi w okres kwitnienia - w trzeciej dekadzie kwietnia będąc w fazie zielonego pąka.

28.04.2020

Na kwiatostanie i łodygach nie widać śladów uszkodzeń po mrozach z przełomu marca i kwietnia. Dzięki temu rzepak kwitnie prawidłowo, zachowując wysoki potencjał plonowania mimo głębokiej suszy, jaka nawiedziła w kwietniu plantację w Kórniku. Przez cały miesiąc nie spadł deszcz.

Agrotechnika

Klasa gleby: IVa

Termin siewu: 18.08.2019 r.

Obsada: 40 roślin na m2

Suma opadów do 20.05.2020

Luty 2020 13,5 l

Marzec 2020 28,5 l

Kwiecień 2020 0 l

Maj 2020 43,5 l

Agrotechnika


Nawożenie jesienne

Jesienne nawożenie rozpoczęte zostało 29.08.2019 roku. W pierwszym rzędzie plantacja została zasilona azotem i fosforem (Fosforan amonowy typu DAP 18-46) w ilości 205 kg/ha (37kg N/ha, 94,3kg P2O5/ha). Kolejnym stałym nawozem był chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu (Korn-Kali®) w ilości 220 kg/ha (88 kg K2O/ha, 13,2 kg MgO/ha, 8,8 Na2O/ha, 27,5 kg SO3/ha). Zaopatrzenie roślin rzepaku w bor zostało zrealizowane przy okazji przeprowadzenia jesiennego zabiegu insektycydowego. W mieszaninie użyto jako dodatku do cieczy roboczej: siarczanu magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,5 kg/ha, nawozu płynnego RSM® 32% 13 l/ha (5,5 kg N/ha), nawozu Adob Bor 0,8 l/ha (120 g B/ha). Łącznie jesienią zastosowano: 50,5 kg N, 94,3 kg P2O5, 88 kg K2O, 13,6 kg MgO, 28,3 kg SO3/ha, 8,8 kg Na2O/ha oraz 0,12 kg B na hektar.

Zwalczanie chwastów

Oprysk herbicydem wykonano dwa dni po siewie. W mieszaninie zbiornikowej zastosowano nawóz płynny RSM®32 w ilości 19 l/ha (8kg N/ha), który finalnie wliczono do zastosowanej dawki azotu. Do ochrony przed chwastami użyto mieszaniny następujących substancji aktywnych: dimetanamid-P (160 g/ha) + metazachlor (160 g/ha) (Springbok® 0,8l/ha); chlomazon (40 g/ha) (Szabla 480EC 0,083 l/ha).

Ochrona fungicydowa

Poletka odmianowe wysiane zostały jako część doświadczeń hodowlanych, dlatego też podobnie jak na poletkach hodowlanych nie były przeprowadzane zabiegi fungicydowe. Agrotechnika taka pozwala właściwie ocenić podatność odmian na choroby grzybowe (suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, zgniliznę twardzikową). Ponieważ większość fungicydów stosowanych jesienią ma również właściwości regulujące pokrój łanu na poszczególnych odmianach możemy obserwować ich tendencję do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej.

Nawożenie wiosenne

Nawożenie wiosenne rozpoczęto od zasilenia plantacji w siarkę i azot. 18.02.2020 roku podano 130 l/ha RSM®S (43,3 kg N/ha, 12,5 kg SO3/ha), dzień później (19.02.2020 roku) wysiano Saletrosan® 26 w ilości 165 kg/ha (42,9 kg N/ha, 53,6 kg SO3/ha). Nawożenie makroelementowe zakończono 20.02.2020 roku wysiewem 55 kg/ha kizerytu granulowanego (13,75 kg MgO/ha, 27,5 kg SO3/ha). Niewielkie ilości (łącznie ok. 11 kg N/ha) podano jeszcze w formie dodatku to mieszaniny zbiornikowej przy stosowaniu insektycydów wiosną – 3 zabiegi. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: RSM®32 5 l/ha, Adob MN 0,55 l/ha, Adob Cu 0,31 l/ha, Adob Zn 0,31l/ha, Adob Mo 0,04 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: RSM®32 4 l/ha, Adob MN 0,5 l/ha, Adob Cu 0,3 l/ha, Adob Zn 0,3 l/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,2 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 4,0 kg/ha + insektycyd. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: Mocznik® 15 kg/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. Łącznie wiosną zastosowano: 95,5 kg N, 28,8 kg MgO, 96,2 kg SO3/ha, 0,06 kg Zn; 0,15 kg Mn; 0,04 kg Cu; 0,06 kg Mo; 0,16 kg Fe oraz 0,63 kg B na hektar.

Ochrona insektycydowa

Na plantacji rzepaku będącej częścią stacji hodowlanej wykonano łącznie 4 zabiegi ochrony insektycydowej. Jeden jesienią oraz 3 wiosną. Zabiegi te były łączone z odżywianiem roślin wybranymi mikro- i makroskładnikami, wyszczególnionymi w części nawożenie jesienne i nawożenie wiosenne: Zabieg jesienny 14.09.2019: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: cypermetryna (Pyrinex 480 EC 0,4 l/ha) + dodatki. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki.