Wideo Prezentacja

Wideoprezentacja odmiany ES Capello


Eksperci Euralis Nasiona oprowadzają po poletkach naszej stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania) i podsumowują cechy odmian naszych rzepaków, wskazując na ich mocne strony. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi potencjału plonowania, cech morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego Euralis Nasiona.

Opis odmiany

Opis odmiany


ES Capello to odmiana hybrydowa (mieszańcowa) rzepaku EURALIS. Rzepak ozimy ES Capello zarejestrowano we Francji w 2018 roku, a więc rejestracja tej odmiany na trudnym francuskim rynku wymagała wysokiego, stabilnego plonowania potwierdzonego badaniami polowymi. Rzepak ozimy ES Capello to gwarancja plonu najwyższej jakości o wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach.

48,4% s.m. nasion


zawartość tłuszczu

10,4%


kwasów omega-3

Cechy jakościowe plonu


Odmiana rzepaku ozimego ES Capello to połączenie wysokiego i stabilnego plonowania z najwyższą jakością nasion o szeroko rozumianej zdrowotności roślin. ES Capello jest mieszańcem rzepaku ozimego systemu OGURA o wyjątkowo wysokiej odporności na osypywanie nasion (krótsze łuszczyny odporne na działanie warunków fizycznych i pękanie). ES Capello charakteryzuje również odporność na suchą zgniliznę kapustnych (dzięki genowi RLM7), zgniliznę twardzikową oraz czerń krzyżowych. Ta odmiana rzepaku dobrze znosi jesienną presję mszyc i wyróżnia się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach o bardzo korzystnym składzie kwasów tłuszczowych, co stanowi szczególny aspekt doboru przez rolników.

Plon nasion w rejonach doświadczeń COBORU


Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU w pełni potwierdziły przydatność odmiany rzepaku ozimego ES Capello do uprawy na każdego rodzaju stanowiskach. W lokalizacjach podzielonych ze względu na potencjał plonowania (do 35 dt/ha, 35-45 dt/ha, powyżej 45 dt/ha) ES Capello przewyższał poziomem plonowania o ponad 10%. ES Capello był jedną z najlepszych odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU, co oznacza że we wszystkich rejonach plonuje powyżej poziomu wzorca. Szczególnie polecamy go do uprawy w rejonach Polski północnej oraz zachodniej.

 • 119%

  52,8 dt/ha

 • 115%

  43,3 dt/ha

 • 117%

  45,7 dt/ha

 • 104%

  38,8 dt/ha

 • 115%

  42,0 dt/ha

 • 104%

  44,7 dt/ha


Wysoka roślina


Dojrzewanie średnio wczesne

Morfologia


Odmiana rzepaku ozimego ES Capello należy do odmian o wysokich roślinach, jednak bez wyraźnej tendencji do wylegania ułatwiając tym samym przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. Termin dojrzewania rzepaku ES Capello określony został jako średniowczesny. Rzepak ten buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (do 50 nasion na m2).

Cechy fizjologiczne


wczesny

późny

Restart po zimie

Kwitnienie

Dojrzałość

Cechy agronomiczne


średni / średnio wrażliwy

mocny / odporny

Wczesny wigor

Elongacja Jesienna

Zimotrwałość

Wyleganie

Osypywanie

Phoma

Sclerotinia

Cylindrosporioza

Verticillium

Fazy rozwoju

Rozwój roślin


26.03.2020

Nocne głębokie przymrozki pojawiły się w Polsce już po ruszeniu wegetacji upraw rzepaku ozimego. Na filmie rośliny ES Capello tuż po nocnych przymrozkach. Rośliny ES Capello kwitną stosunkowo późno, dlatego kwiatostan nie ucierpiał w trakcie przymrozków.

10.04.2020

Rośliny rzepaku ozimego ES Capello bardzo szybko zregenerowały się po nocnych wiosennych mrozach. Na kwiatostanach i łodygach nie widać uszkodzeń związanych z przymrozkami.

22.04.2020

Rośliny tej odmiany kwitną średnio późno. W tym roku w trzeciej dekadzie kwietnia uprawa była w fazie zielonego pąka. Utrzymała dobry wigor wiosenny mimo zdecydowanej suszy - w kwietniu na plantacji nie spadła ani kropla wody.

28.04.2020

Kwiatostan ES Capello nie ucierpiał w trakcie ujemnych nocnych temperatur w marcu i kwietniu. Rośliny kwitną średniopóźno i stosunkowo długo. Liczba rozgałęzień bocznych jest mimo suszy bardzo duża.

Agrotechnika

Klasa gleby: IVa

Termin siewu: 18.08.2019 r.

Obsada: 40 roślin na m2

Suma opadów do 20.05.2020

Luty 2020 13,5 l

Marzec 2020 28,5 l

Kwiecień 2020 0 l

Maj 2020 43,5 l

Agrotechnika


Nawożenie jesienne

Jesienne nawożenie rozpoczęte zostało 29.08.2019 roku. W pierwszym rzędzie plantacja została zasilona azotem i fosforem (Fosforan amonowy typu DAP 18-46) w ilości 205 kg/ha (37kg N/ha, 94,3kg P2O5/ha). Kolejnym stałym nawozem był chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu (Korn-Kali®) w ilości 220 kg/ha (88 kg K2O/ha, 13,2 kg MgO/ha, 8,8 Na2O/ha, 27,5 kg SO3/ha). Zaopatrzenie roślin rzepaku w bor zostało zrealizowane przy okazji przeprowadzenia jesiennego zabiegu insektycydowego. W mieszaninie użyto jako dodatku do cieczy roboczej: siarczanu magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,5 kg/ha, nawozu płynnego RSM® 32% 13 l/ha (5,5 kg N/ha), nawozu Adob Bor 0,8 l/ha (120 g B/ha). Łącznie jesienią zastosowano: 50,5 kg N, 94,3 kg P2O5, 88 kg K2O, 13,6 kg MgO, 28,3 kg SO3/ha, 8,8 kg Na2O/ha oraz 0,12 kg B na hektar.

Zwalczanie chwastów

Oprysk herbicydem wykonano dwa dni po siewie. W mieszaninie zbiornikowej zastosowano nawóz płynny RSM®32 w ilości 19 l/ha (8kg N/ha), który finalnie wliczono do zastosowanej dawki azotu. Do ochrony przed chwastami użyto mieszaniny następujących substancji aktywnych: dimetanamid-P (160 g/ha) + metazachlor (160 g/ha) (Springbok® 0,8l/ha); chlomazon (40 g/ha) (Szabla 480EC 0,083 l/ha).

Ochrona fungicydowa

Poletka odmianowe wysiane zostały jako część doświadczeń hodowlanych, dlatego też podobnie jak na poletkach hodowlanych nie były przeprowadzane zabiegi fungicydowe. Agrotechnika taka pozwala właściwie ocenić podatność odmian na choroby grzybowe (suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, zgniliznę twardzikową). Ponieważ większość fungicydów stosowanych jesienią ma również właściwości regulujące pokrój łanu na poszczególnych odmianach możemy obserwować ich tendencję do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej.

Nawożenie wiosenne

Nawożenie wiosenne rozpoczęto od zasilenia plantacji w siarkę i azot. 18.02.2020 roku podano 130 l/ha RSM®S (43,3 kg N/ha, 12,5 kg SO3/ha), dzień później (19.02.2020 roku) wysiano Saletrosan® 26 w ilości 165 kg/ha (42,9 kg N/ha, 53,6 kg SO3/ha). Nawożenie makroelementowe zakończono 20.02.2020 roku wysiewem 55 kg/ha kizerytu granulowanego (13,75 kg MgO/ha, 27,5 kg SO3/ha). Niewielkie ilości (łącznie ok. 11 kg N/ha) podano jeszcze w formie dodatku to mieszaniny zbiornikowej przy stosowaniu insektycydów wiosną – 3 zabiegi. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: RSM®32 5 l/ha, Adob MN 0,55 l/ha, Adob Cu 0,31 l/ha, Adob Zn 0,31l/ha, Adob Mo 0,04 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: RSM®32 4 l/ha, Adob MN 0,5 l/ha, Adob Cu 0,3 l/ha, Adob Zn 0,3 l/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,2 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 4,0 kg/ha + insektycyd. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: Mocznik® 15 kg/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. Łącznie wiosną zastosowano: 95,5 kg N, 28,8 kg MgO, 96,2 kg SO3/ha, 0,06 kg Zn; 0,15 kg Mn; 0,04 kg Cu; 0,06 kg Mo; 0,16 kg Fe oraz 0,63 kg B na hektar.

Ochrona insektycydowa

Na plantacji rzepaku będącej częścią stacji hodowlanej wykonano łącznie 4 zabiegi ochrony insektycydowej. Jeden jesienią oraz 3 wiosną. Zabiegi te były łączone z odżywianiem roślin wybranymi mikro- i makroskładnikami, wyszczególnionymi w części nawożenie jesienne i nawożenie wiosenne: Zabieg jesienny 14.09.2019: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: cypermetryna (Pyrinex 480 EC 0,4 l/ha) + dodatki. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki.